Ψυχολογική & Κοινωνική Αξιολόγηση

Home Υπηρεσίες Ψυχολογική & Κοινωνική Αξιολόγηση

Ι.Ψ.Α.

Ψυχολογική & Κοινωνική Αξιολόγηση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Αξιολόγηση σε ένα κλινικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής διαγνωστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τη λήψη ιστορικού.

 

Δεν υποκαθιστά την ψυχιατρική διάγνωση αλλά πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη διερεύνηση των επιμέρους ψυχολογικών λειτουργιών του ατόμου (νοητικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, διαπροσωπικών). Η διαδικασία αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις δυσλειτουργικές αλλά και τις υγιείς πλευρές της προσωπικότητας, διότι η προσωπικότητα, ως μια σύνθετη έννοια εκφράζεται ποικιλοτρόπως.

 

Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συστοιχία (battery) δοκιμασιών. Η κάθε επιμέρους δοκιμασία παρέχει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα του ατόμου και συμβάλλει στην πλήρη περιγραφή της. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση του ατόμου, η οποία στη συνέχεια οδηγεί σε ορθότερες θεραπευτικές επιλογές.

Ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο της Ψυχολογικής & Νοητικής Αξιολόγησης είναι τα εξής:

Για ενήλικες Για παιδιά
M.M.P.I W.I.S.C. III
RORSCHACK FAITY TALE TEST
WAIS – IV WAIS – IV
Νόμιμος πιστοποιημένος κάτοχος της Κλίμακας Νοημοσύνης, RAVEN’S P.M.,
Vechler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

*Η Ψυχολογική & Νοητική Αξιολόγηση παρέχεται από ειδικούς ψυχολόγους, πιστοποιημένους στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων.

*Η βεβαίωση που χορηγείται γίνεται δεκτή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Καλέστε μας στο 2410 258040 ή ακολουθήστε τον διπλανό σύνδεσμο για να επικοινωνήσετε μαζί μας!