20 χρόνια

λειτουργίας του Ινστιτούτου

Ανθρώπινο δυναμικό

επιστημονικοί συνεργάτες

Ι.Ψ.Α.
Έτος Ίδρυσης 2001

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2001 με τη νομική μορφή της «Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» από μια ομάδα επιστημόνων της ψυχικής υγείας με έδρα τη Λάρισα.

 

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου

Στόχος μας είναι η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την προώθηση προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και προγραμμάτων προώθησης του εθελοντισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας ή κλείστε ραντεβού