Ανθρώπινο Δυναμικό

Home Ανθρώπινο Δυναμικό

Αθηνά Μαρούδα – Χατζούλη

Ph.D., Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Αναλύτρια Ομάδος, Μέλος, Εκπαιδεύτρια, Αναλύτρια & Επόπτρια της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

Σίλια Μπατρακούλη

MSc., Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια Ενηλίκων, Ζεύγους & Οικογένειας

Δρ. Μιχαήλ Χατζούλης

MD, MRCPsych., Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επόπτης Τμήματος Ενηλίκων Ι.Ψ.Α.