4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4ος Εκπαιδευτικός Κύκλος στην Αναλυτική Ομαδική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Έναρξη 4ου Κύκλου Εκπαίδευσης στην
Αναλυτική Ομαδική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2022
Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) στη Λάρισα φιλοξενεί στο χώρο του (Μ. Αλεξάνδρου 21, Έναντι Δικαστικού Μεγάρου) το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Αναλυτική Ομαδική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, 5ετούς διάρκειας, της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, με Ιδρυτή της τον κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ,
Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής – Ψυχοθεραπευτής και νυν Πρόεδρο τον κ. Παπαδόπουλο Παντελή, Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής – Ψυχοθεραπευτής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2410-258040
και στο e-mail ipsyd@otenet.g