ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ -Στήριξη των Εργαζομένων του Προγράμματος «ESTIA 2021»

stiriksi-estia
Στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της «Ομάδας Υποστήριξης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης» του προσωπικού του Προγράμματος «ΕSΤΙΑ 2021» για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.). Συντονίστρια της ομάδας ήταν η επιστημονική συνεργάτις του Ι.Ψ.Α. Έλλη Παπαδημητρίου, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια – Αναλύτρια Ομάδας, εξειδικευθείσα στην Αναστοχαστική Πρακτική σε Οργανισμούς από το Ινστιτούτο της Ομαδικής Ανάλυσης του Λονδίνου.
Αρχικά, η ομάδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19. Στη συνέχεια όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν (και τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών) ακολούθησε μια σειρά συναντήσεων στον χώρο του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης.
Με την αναλυτική ομαδική προσέγγιση και τη μέθοδο της αναστοχαστικής πρακτικής (Reflective Practice) η ομάδα μπόρεσε να συναισθανθεί τους ανθρώπους που εξυπηρετούν αλλά και να συνδεθούν μαζί τους μέσω συλλογικών εμπειριών. Μετά από 22 συναντήσεις της ομάδας το προσωπικό βίωσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κατάφερε να τις επεξεργαστεί διά μέσου των εργασιακών τους σχέσεων, καθιστώντας την ομάδα ως πεδίο ελπίδας και εξέλιξης.