Παραγωγές Πνευματικών Προϊόντων του Προγράμματος PSYCH UP: “Improving support for people affected by disorders during their training path”

psych up logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο “PSYCH UP: Improving support for people affected by disorders during their training path”.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος παράγαμε 3️ “Πνευματικά Προϊόντα”.

Το προφίλ του ρόλου του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών που επισημαίνει τις συγκεκριμένες ικανότητες του
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών, που παρουσιάζει την ιδανική πορεία εκπαίδευσης του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών: ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ποιο θα είναι το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μαθημάτων
Τέλος, μια εργαλειοθήκη πηγών που είναι χρήσιμες για επαγγελματίες στον τομέα και θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση, διαχείριση και υποστήριξη των ψυχολογικών διαταραχών στις ομάδες των εκπαιδευομένων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα πατήστε το παρακάτω link: https://psych-up.net/

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O1-National-adaptation-Greece IO2_Training_frame-GREECEIO3_Summary-sheets_GREEK