Θέση Γραμματείας Διοίκησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης υπαλλήλου για καθημερινή εργασία πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα – επαγγελματικές ικανότητες:

  • Κατοχή πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Ms Office
  • Απαιτείται άνεση στη προφορική επικοινωνία με οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
  • Συνέπεια στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε αντίστοιχη εργασία καθώς και η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας.

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στην ηλ. διεύθυνση: ipsyd@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2410258040.