4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “PSYCH UP: Improving support for people affected by disorders during their training path”

psych up logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο “PSYCH UP: Improving support for people affected by disorders during their training path”.

 

Το 4ο Trasnational Project Meeting του Προγράμματος θα πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, αλλά λόγω της τρέχουσας κατάστασης, έπρεπε να συνεχίσουμε διαδικτυακά. Παρά την αδυναμία ανταλλαγής απόψεων δια ζώσης, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εταίρους να:

1. Ολοκληρώσουν το πνευματικό αποτέλεσμα 1 “Προφίλ του Ρόλου του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών” προσαρμόζοντας το έργο στα εθνικά πλαίσια της χώρας του κάθε εταίρου.
2. Κοινοποιήσουν το πνευματικό αποτέλεσμα 2 “Προφίλ Κατάρτισης του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών”.
3. Ξεκινήσουν το πνευματικό έργο 3 που αφορά την αναζήτηση πηγών και τη συλλογή εγγράφων/άρθρων/βίντεο ή οποιουδήποτε άλλης πηγής που να είναι χρήσιμη για τους εκπαιδευτές που στοχεύουν στην καλύτερη υποστήριξη των μαθητών που ζουν με ψυχολογικές διαταραχές.

Έχουμε ακόμη ένα χρόνο μέχρι τη λήξη του προγράμματος και στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις προβλεπόμενες στρατηγικές για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και την αξιοποίηση των πνευματικών αποτελεσμάτων μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.