Τίτλος Προγράμματος: Θεματική Ενότητα “Εθελοντισμός”- “Όλοι για Όλους”

εθελοντισμος
Χρονική Διάρκεια: 2006 – 2008

Ανάδοχος Φορέας στο Υποέργο α7: «Εκπόνηση – Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», της θεματικής ενότητας «Εθελοντισμός» με τίτλο «Όλοι Για Όλους» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Πιλοτικά Προγράμματα» η οποία είχε ενταχθεί στην Κατηγορία Πράξης Α, της Ενέργειας 2.4.3.: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» του Μέτρου 2.4.: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας».

 

Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν η συγγραφή ενός πλήρους εγχειριδίου για τους εκπαιδευτικούς που αφορά στην ανάπτυξη της εθελοντικής δραστηριότητας σε παιδιά ηλικίας 8 –10 ετών.

banner προγραμματων