Τίτλος Προγράμματος: “Η Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων και η Διαχείριση του Άγχους: παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση”

διαχειριση διαπροσωπικων σχεσεων και αγχους

Χρονική Διάρκεια: 2006 – 2007

Ανάδοχος Φορέας του Πιλοτικού Προγράμματος “Δημιουργία Δικτύου Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα Αγωγής Υγείας για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Βορείου Αιγαίου”, με τίτλο: “Η Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων και η Διαχείριση του Άγχους: παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση” που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Πράξη ΄Δ «Υποστηρικτικές Δράσεις».

Ο βασικός στόχος του προγράμματος αφορούσε στην δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου τόσο με τους γονείς όσο και με την ευρύτερη κοινότητα μέσα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείριση συγκρούσεων και διαχείρισης άγχους.

banner προγραμματων