Τίτλος Προγράμματος: «Γίνομαι Διαμεσολαβητής – Μαθαίνω να Διαχειρίζομαι τις Συγκρούσεις»

διαχειριση συγρουσεων

Χρονική Διάρκεια: 2006 – 2007

Επιστημονικός Φορέας στήριξης του Πιλοτικού Προγράμματος με τίτλο “Γίνομαι Διαμεσολαβητής – Μαθαίνω να Διαχειρίζομαι τις Συγκρούσεις”, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Ενέργεια 2.4.3. “Πιλοτικά Προγράμματα Σχολείων».

Η συμμετοχή του Ινστιτούτου αφορούσε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε θέματα διαμεσολάβησης, την πραγματοποίηση μέρους των εποπτειών και τη συμμετοχή στη συγγραφή του τελικού προϊόντος.

banner προγραμματων