Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

Οικογενειακη Ψυχοθεραπεια

Το Ι.Ψ.Α φιλοξένησε στο χώρο του για το διάστημα 2016-2021 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας με Πρόεδρο τον κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ, Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής.

 

Ο εκπαιδευτικός κύκλος διήρκεσε 5 χρόνια και περιλάμβανε:

α) Πενταετή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεραπευτικού βιωματικού τύπου
β) Πενταετή συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Ομάδα πάνω στη θεωρία της Ψυχανάλυσης και στη θεωρία και τεχνική της Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.
γ) Συμμετοχή για τρία χρόνια σε ομάδα εποπτείας, όπου γίνεται συστηματική εποπτεία της
κλινικής εμπειρίας των εκπαιδευομένων με ομάδες, ζευγάρια και οικογένειες, 200 ώρες.
δ) Συγγραφή εργασίας πάνω σε κλινικό έργο του εκπαιδευόμενου. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάζονται και άλλες μικρότερου εύρους εργασίες θεωρητικού περιεχομένου.
ε) Κλινική Εμπειρία σε αναγνωρισμένα ψυχιατρικά ή παρεμφερή κέντρα ψυχικής υγείας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, κοινωνιολόγοι κι άλλες ειδικότητες του χώρου της ψυχικής υγείας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονεμήθηκε τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy – EFPP).