Ομάδα Διαλόγου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “PSYCH UP: Improving support for the people affected by psychological disorders during their training path

psych up logo

Είναι μεγάλη μας χαρά να διαπιστώνουμε ότι δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς στόχους δημιουργούν το χώρο ανάπτυξης διαδικτυακών ομάδων διαλόγου και μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25/6 ειδικοί από το χώρο της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστημών από το ρόλο τους ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων προσέγγισαν ο καθένας με τη δική του οπτική τη δημιουργία Προφίλ Κατάρτισης που θα πρέπει να έχει ένας Καταρτισμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών.

psych-up-1 psych-up-2 psych-up-3

 

Η ομάδα διαλόγου μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PSYCH UP (https://psych-up.net/) απαρτιζόταν από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ι.Ψ.Α. καθώς κι από τους: Βακάλη Χριστίνα (Κ.Ψ.Υ. Λάρισας), Αναστασοπούλου Σωτηρία (Κ.Ψ.Υ. Λάρισας), Σέλλας Γιάννης (Ε.Ο.Δ.Υ), Καλαμπαλίκη Ολυμπία (Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ).