Ομαδική Εποπτεία Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης σε Επαγγελματίες Υγείας & Πρόνοιας

epopteia

Το Ι.Ψ.Α. κατανοώντας τη σημαντικότητα εποπτείας στους ειδικούς ψυχικής υγείας που εργάζονται είτε μόνοι τους (ιδιωτικά) είτε στο πλαίσιο ευρύτερης δομής (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) παρέχει Ομαδική Εποπτεία Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης σε Επαγγελματίες Υγείας & Πρόνοιας.

Η συμβολή της εποπτείας στην ψυχοδυναμική προσέγγιση είναι καθοριστική προκειμένου να κατανοηθούν τα δυναμικά της θεραπευτικής – συμβουλευτικής σχέσης, τα συνειδητά και ασυνείδητα στοιχεία που εμπεριέχονται στη θεραπευτική – συμβουλευτική διαδικασία. Μέσω της εποπτικής διαδικασίας σε ομαδικό πλαίσιο, ο επόπτης ως εξωτερικός παρατηρητής, ως ένα «τρίτο» μάτι, παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των δυσκολιών του επαγγελματία στη σχέση του με τον ωφελούμενο – θεραπευόμενο όπως και η παρουσία άλλων συναδέλφων συμβάλλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της γνώσης του μέσα από την εμπειρία της λειτουργίας και των άλλων, στη συζήτηση συνεδριών διαφορετικών περιπτώσεων και την ευρεία ανταλλαγή απόψεων.

Στόχοι:

  • Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ειδικού
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών
  • Στήριξη του επαγγελματία στο ρόλο του ως συμβούλου – θεραπευτή
  • Επικέντρωση στις συναισθηματικές αντιδράσεις, ασυνείδητες διεργασίες
  • Κατανόηση της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης στη θεραπευτική σχέση
  • Αναγνώριση της συναδελφικής αλληλεπίδρασης στους χώρους εργασίας
  • Αποφόρτιση των επαγγελματιών για την αποφυγή συνδρόμου εξουθένωσης

Στην Εποπτεία μπορούν να Συμμετέχουν:

  • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας: ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοιν. λειτουργοί κ.α.
  • Επαγγελματίες υγείας & πρόνοιας εργαζόμενοι σε φορείς, π.χ. νοσηλευτές σε μονάδες χρόνιου πόνου, χημειοθεραπειών, ψυχιατρικών δομών
  • Ειδικοί παιδαγωγοί κ.α.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο χώρο του Ινστιτούτου κάθε 15 ημέρες. Ο αριθμός των μελών της ομάδας θα είναι από 6 – 10 άτομα και η ομάδα θα παραμείνει κλειστή για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εποπτείας.Οι συμμετέχοντες θα προμηθεύονται πλούσιο θεωρητικό και κλινικό υλικό. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Εποπτείας διέπεται και καλύπτεται απολύτως από το επαγγελματικό απόρρητο και όλους τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.

Σημείωση: Η επιλογή των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ψυχοδυναμικής Εποπτείας σε επαγγελματίες θα γίνει βάσει βιογραφικού σημειώματος και προσωπικής συνέντευξης. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2410258040 ή να στείλετε e-mail: ipsyd@otenet.gr