2η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Fix Small Art: “Inclusive Art for Disabled people and mentally”

fix small art logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο: KA2 “Fix Small Art: “Inclusive Art for Disabled people and mentally””, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συγκεκριμένα στις 25-29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη Εκπαιδευτική Συνάντηση με θέμα “Πιλοτικό εργαστήριο FixSmallArt”, όπου θα υπάρχουν 6 βασικές ασκήσεις και θα παρουσιάζεται η επίδραση των συγκεκριμένων ασκήσεων στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές ασθένειες.