Δημιουργία Ομάδων Συμβουλευτικής Παρέμβασης σε Ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α), στη Λάρισα, σε συνέχεια της συνεργασίας του με την Πανθεσσαλική Ένωση Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (2006 – 2011) ανακοινώνει εκ νέου τη δημιουργία Προγράμματος Βραχείας Ομαδικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης σε ασθενείς με Σ.Κ.Π. με τη δημιουργία ομάδων, από ειδικούς, εκπαιδευμένους στην αναλυτική ομαδική ψυχοθεραπεία, εποπτευόμενους από την επιστημονική υπεύθυνη και Πρόεδρο του Ι.Ψ.Α., Επίκουρο Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παν/μιου Αθηνών, την Αθηνά Μαρούδα – Χατζούλη.

Οι δύο φορείς έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων των ψυχοκοινωνικών ομαδικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με σωματική νόσο στοχεύουν στη δημιουργία ομάδων ψυχολογικής στήριξης ασθενών της Πανθεσσαλικής Ένωσης με στόχο να μειωθούν σημαντικά ο στιγματισμός και η απομόνωση των χρόνιων πασχόντων παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα του ασθενούς.

Σκοπός είναι τα μέλη μέσω της αλληλεπίδρασης να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να υιοθετούν υγιείς τρόπους συμπεριφοράς και αναπτύσσουν τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών τους σχέσεων.