2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Fix Small Art: “Inclusive Art for Disabled people and mentally”

fix small art logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο KA2 “Fix Small Art: Inclusive Art for Disabled people and mentally”.

 

Το 2ο Trasnational Project Meeting του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας στις 6 & 7 Μαΐου 2019.