1η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Fix Small Art: “Inclusive Art for Disabled people and mentally”

fix small art logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο: KA2 “Fix Small Art: “Inclusive Art for Disabled people and mentally””, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν δύο Εκπαιδευτικές Συναντήσεις.

Συγκεκριμένα στις 6-10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας η πρώτη Εκπαιδευτική Συνάντηση με θέμα την ανάπτυξη των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και την κατάρτιση των Κοινωνικών Λειτουργών στην εργασία τους με άτομα με ειδικές ικανότητες.