2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PSYCH UP: “Improving support for people affected by psychological disorders during their training path”

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο “PSYCH UP: Improving support for people affected by disorders during their training path”.

 

Το 2ο Trasnational Project Meeting του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας στις 4-5 Απριλίου 2019.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.