Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.), πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην πόλη της Λάρισας, παρέχει ένα ολοκληρωμένο Ατομικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας που απευθύνεται σε μαθητές άνω των 15 ετών καθώς και σε Ενήλικες που βρίσκονται μπροστά σε επαγγελματικά διλήμματα ή διλήμματα καριέρας.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας περιλαμβάνει τρία (3) στάδια:

Α. Χορήγηση Ειδικών Ερωτηματολογίων (Evalion Tests)
B. Πέντε (5) Ατομικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις με τον ενδιαφερόμενο
Γ. Μία (1) Συμβουλευτική Συνάντηση Γονέων
Από τη χορήγηση και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προκύπτει ατομική αναλυτική έκθεση 37 σελίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2410258040.