Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PSYCH UP: “Improving support for people affected by psychological disorders during their training path”

psych up logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο “PSYCH UP: Improving support for people affected by disorders during their training path”.

Το Kick-Off Meeting του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 24-25 Οκτωβρίου 2018 και ο φορέας θα εκπροσωπηθεί από την Project Manager ‘Ελλη Παπαδημητρίου -Ψυχολόγο-Ομαδική Θεραπεύτρια.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.