Στρογγυλή Τράπεζα “Δίκτυο Ενημέρωσης σε Θέματα Εκπαίδευσης & Απασχόλησης των Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “PAL: Καταπολέμηση των Διακρίσεων και του Αντι – αθιγγανισμού στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

pal project logo

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAL

“Καταπολέμηση των Διακρίσεων και του Αντι – αθιγγανισμού στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Στρογγυλή Τράπεζα

“Δίκτυο Ενημέρωσης σε Θέματα Εκπαίδευσης & Απασχόλησης των Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.), βασικός εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “Καταπολέμηση των διακρίσεων και αντί-αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ” (PAL), διοργάνωσε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Δίκτυο Ενημέρωσης σε Θέματα Εκπαίδευσης & Απασχόλησης των Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 & ώρα 17:00 – 20:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (1ος Όροφος), στη Λάρισα. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας δικτύωσης των φορέων διοργανώνει στο χώρο του, Μ. Αλεξάνδρου 21 (έναντι Δικαστικού Μεγάρου), την επόμενη Στρογγυλή Τράπεζα τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και ώρα 17:00 – 20:00 πάνω στην ίδια θεματική.

Στόχος των δύο εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PAL και η διεξαγωγή συζήτησης μεσω της ανταλλαγής πληροφοριών και επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης των Ρομά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Τα αποτελέσματα των δύο εκδηλώσεων αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης όλων των προβλεπόμενων δράσεων του έργου.