Διήμερο Συνέδριο Ανταλλαγής Εμπειριών “It is not too Late” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “PAL: Καταπολέμηση των Διακρίσεων και του Αντι – αθιγγανισμού στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Διήμερο Συνέδριο Ανταλλαγής Εμπειριών “It is not too Late”
17-18 Ιανουαρίου 2017
Πράγα, Τσεχία

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PAL διοργανώνεται μια Καμπάνια Ευαισθητοποίησης με τίτλο “It is not too late” στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2017, στην Πράγα (Τσεχία). Το Συνέδριο θα αποτελέσει μια ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ένταξης των Ρομά στην Εκπαίδευση.
Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο, προερχόμενοι από 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Ρουμανία).
Το Συνέδριο θα αποτελέσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έναν κοινό τόπο διάχυσης των πιο σημαντικών εμπειριών στον τομέα της πρόληψης για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές Ρομά, καθώς και των διακρίσεων που υφίσταται η μερίδα αυτή μαθητών στα σχολεία. Επίσης, θα δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της εκπαίδευσης και τα προβλήματα που εγείρονται γύρω από τη μη κανονική φοίτηση των Ρομά μαθητών στα σχολεία.
Πράγματι, παρά την ανομοιογένεια που παρατηρείται στην Ευρώπη (σχετικά με την κατάσταση των Ρομά), η μη ένταξη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως επίσης και η έλλειψη συμμετοχής των οικογενειών τους στο σχολικό σύστημα είναι ένα από τα κυριότερα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού τους.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθούν, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα:
1. Η ανάγκη για ένταξη των Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης,
2. Καλές πρακτικές,
3. Μεθοδολογία και πιθανές λύσεις,
4. Η σημασία της επίσημης αναγνώρισης του όρου Αντι-τσιγγανισμός,
5. Τα βαθύτερα αίτια της περιθωριοποίησης των Ρομά,
6. Η προώθηση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας για τους Ρομά,
7. Διάφορες μορφές διακρίσεων και αντι-τσιγγανισμού,
8. Η σημασία της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού,
9. Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σχετικά με τους Ρομά,
10. Η Νεολαία των Ρομά,
11. Η επιβολή του νόμου και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων,
12. Η ανεξαρτησία των φορέων ισότητας από τα πολιτικά κόμματα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν Καλές Πρακτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθήστε μας: http://projectpal.eu/
Για να δείτε το επίσημο βίντεο της Καμπάνιας μεταβείτε στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=ncUiEYJ3N28&feature=youtu.be