“Καταπολέμηση των διακρίσεων και του αντι-αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

pal project logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο: JUST/2014/RDIS/AG/DISC “Καταπολέμηση των διακρίσεων και αντι – αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ” (PAL) της DG-Justice (Γενικη Διεύθυνση Δικαιοσύνης της ΕΕ).

 

Στόχοι του έργου:

Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου ένταξης των Ρομά.
Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της συμμετοχής των νέων Ρομά, μέσα από τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων σχετικών με πρακτικές της νεολαίας των Ρομά και την ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπου η συμμετοχή των Ρομά είναι το κλειδί για την μακροπρόθεσμη αλλαγή στον τομέα της απασχόλησης τους.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

Καταπολέμηση των διακρίσεων και αντι – αθιγγανισμού.
Ενίσχυση της συνεργασίας ενδιαφερόμενων φορέων.
Προώθηση των κοινών δημοκρατικών αξιών, ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εδραίωση του κράτους δικαίου αποτελούν κοινές δρώσες για τις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.
Συζήτηση για το δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου για κοινωνική ένταξη των Ρομά
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συμμετοχή των Ρομά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις μορφές, τις προσεγγίσεις, τις προκλήσεις της συμμετοχής των Ρομά.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των αρμόδιων φορέων σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ετήσια πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση των Ρομά
Μεταφορά δεξιοτήτων και άρση του διαχωρισμού σε εκπαιδευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την επίτευξη της διαδικασία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων Ρομά.

Προϋπολογισμός Έργου: 1.276,83 €
Έναρξη : 1/2016, Λήξη : 12/2017.
Επικεφαλής Εταίρος: Πανεπιστήμιο Limburg, Βελγιο, (UC Limburg)
Συμμετέχουν 19 εταίροι από εννέα (9) χώρες: Ελλάδα (3), Γαλλία (1), Ισπανία (3), Βέλγιο (1), Ουγγαρία (2), Σλοβενία (2), Ιταλία (3), Τσεχία (3) Ρουμάνια (1) καθώς και τέσσερις «προσκεκλημένοι» εταίροι από την Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία και Αλβανία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Pal Project

 

Αφίσα Έργου    Έντυπο Έργου    Ενημερωτικό Φυλλάδιο    Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης

 

Οι σελίδες του PAL Project στα Social Media

FACEBOOK   TWITTER   LINKEDIN