Βιωματικό Σεμινάριο: Ψυχοσωματικά Συμπτώματα: Όταν το Σώμα “Μιλάει…

psyxosomatika

Βιωματικό Σεμινάριο: Ψυχοσωματικά Συμπτώματα: Όταν το Σώμα “Μιλάει…”. Όταν στο άτομο διεγείρονται εσωτερικές ή εξωτερικές εντάσεις προκύπτει αναστάτωση.

 Πρόκειται για μια αναστάτωση την οποία ο ψυχισμός µας καλείται ν’ αντιμετωπίσει. Το ερώτημα όμως είναι πώς και µε ποιόν τρόπο ο ψυχισμός µας επεξεργάζεται, απορροφά και τελικά «φιλτράρει» τις εντάσεις απ’ όπου κι αν προέρχονται; Πως οι εσωτερικές εντάσεις και συγκρούσεις σωματοποιούνται; Ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται και ο ψυχισμός ξεχνάει κι απωθεί; Τι απογίνεται τελικά η αναστάτωση και η ταραχή; Συντονίστρια: Γεωργία Ζαβράκα, Msc., Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια.