Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Career Consultant Global Career Development Facilitator (GCDF)

Ετήσιο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Career Consultant Global Career Development Facilitator (GCDF) από το National Board of Certified Counselors (ΝΒCC) International & Center for Credentialing & Education (CCE).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Career Consultant Global Career Development Facilitator (GCDF)

Τι είναι η Πιστοποίηση GCDF;

Η πιστοποίηση GCDF παρέχει τα ποιοτικά πρότυπα, την εξειδικευμένη εκπαίδευση, τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις των Career Consultants με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι Career Consultants GCDF (όπου φέρουν τον διεθνή τίτλο πιστοποίησης GCDF) ανταποκρίνονται σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο για τη μέγιστη δυνατή εργασιακή του απόδοση αλλά και ικανοποίησή του.

Γιατί να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση GCDF;

Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα θα εκπαιδευτείτε μέσω θεωρίας και πρακτικής με εποπτεία και με σύγχρονες διαδραστικές εκπαιδευτικές μεθόδους ανάλυση περιστατικών, ασκήσεις, role playing κ.α) στους παρακάτω τομείς επαγγελματικών ικανοτήτων:

  • Δεξιότητες Επικοινωνίας & διαδικασία συμβουλευτικής
  • Γνώση και χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και ασκήσεων και άλλων μεθοδολογιών αξιολόγησης σχετικών με την επαγγελματική ανάπτυξη και συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας
  • Συμβουλευτική διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων (Diversity Counseling)
  • Δεοντολογικά και νομικά θέματα – Συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας του GCDF και γνώση των τρεχόντων νομικών κανονισμών
  • Σύγχρονες μεθοδολογίες, τεχνικές επαγγελματικής ανάπτυξης & αναζήτησης εργασίας (επαγγελματική συνέντευξη, τεχνικές σύνταξης βιογραφικού)
  • Στοιχεία MHF (Mental Health Facilitator-“Διευκολυντής” Ψυχικής Υγείας)
  • Career Coaching-To σύστημα NLP ως εργαλείο Coaching
  • Εποπτεία

Θα έχετε επίσης στην διάθεσή σας έντυπο υλικό (handbook) αλλά και επιπλέον προαιρετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Σε ποιους απευθύνεται:

To πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Συμβούλους επιχειρήσεων, Συμβούλους σταδιοδρομίας και εργασίας, Coaches, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς και γενικά σε επαγγελματίες των κοινωνικών/ανθρωπιστικών σπουδών δίνοντας τους γνώσεις και δεξιότητες που διευρύνουν τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο εργασίας.

Προϋποθέσεις/ Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης κοινωνικών, ανθρωπιστικών σπουδών και συναφών αντικειμένων και εμπειρία 200 ωρών τουλάχιστον στον χώρο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών γενικότερα σε σχετικούς τομείς.