Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: “Σεξουαλικότητα & Δεσμοί Αγάπης”

Σεξουαλικότητα & Δεσμοί Αγάπης

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας πραγματοποίησαν Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: “Σεξουαλικότητα & Δεσμοί Αγάπης”, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας “Κων/νος Κούμας”. Συντονιστής: Σιδέρης Μπακούρας, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Καθηγητής Τμ. Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Ομιλήτρια: Αθηνά Μαρούδα – Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη Ι.Ψ.Α.